Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

        În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. CHEMSTAR S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale, în scopuri legitime.

        Chemstar S.R.L. utilizează informațiile privind datele cu caracter personal numai în scopurile în care au fost solicitate, listate mai jos.

        Această Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip: PC, smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document, din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în termenii și condițiile generale, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), va rugăm sa nu utilizați site-ul www.chemstar.ro

        Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CHEMSTAR S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

        Chemstar S.R.L. colectează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră direct sau prin formularul de contact de pe site-ul www.chemstar.ro .

Informațiile de la dumneavoastră sunt primite prin urmatoarele metode:

 1. Prin formularul de contact ne transmiteți: numele și prenumele, numele companiei, codul de indentificare fiscală, numar de telefon, adresa de e-mail.
 2. In urma lansării unei comenzi, ne transmiteți: numele și prenumele, numele companiei, codul de indentificare fiscală, numar de telefon, adresa de e-mail, informații despre datele de facturare și metode de plată.
 3. Pe site-ul web putem stoca și colecta informații în cookie-uri, conform Politicii de cookie-uri.

Chemstar S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

Scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale

Chemstar S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în scopul:

 1. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea acestora, expedierea și facturarea acestora;
 2. Gestiunii economic-financiare;
 3. Îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin CHEMSTAR S.R.L. și care rezultă din depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursă, precum și în scopul îndeplinirii oricăror obligații legale impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislatia fiscală și contabilă.
 4. Serviciului de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră privind produsele pe care le fabricăm și comercializăm.

CHEMSTAR S.R.L.  mai prelucrează date cu caracter personal și în scopul încheierii și executării unui contract, caz în care prelucrarea este necesară pentru derularea și gestionarea relației contractuale dintre părți, conform legii.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal:

 1. În ceea ce privește salariatii firmei noastre, accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de vânzări, marketing, tehnologia informației, contabilitate.
 2. Autoritățile și instituțiile publice, auditorii, avocații sau alți consultanți externi (dacă este cazul) a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obligă să facem un transfer de date.
 3. Furnizorii care sunt implicați în funcționarea sistemelor de tehnologia informației, respectiv firmele/ persoanele care ne asigură mentenanța, sistemele de back-up, arhivare, depanare a bazelor de date (administratorul de rețea, furnizorul și distribuitorul soft-ului de evidență contabilă, etc.)

 Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani, această perioadă fiind prevazută de legislația în vigoare pentru arhivarea documentelor și evidențelor contabile.

 Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate

CHEMSTAR S.R.L. stochează și prelucrează datele cu caracter personal numai pe teritoriul României.

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal unor entități din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată:

 1. Dreptul la informare – art. 13 si 14 GDPR: Acesta va permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul în care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.
 2. Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR: Vă permite să obțineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile. Vom încerca sa răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii, situație în care vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.
 3. Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR: Vă permite să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși și excepții de la această regulă, cum ar fi situatia in care datele sunt prelucrate in scopuri de arhivare si evidenta contabila, sau daca sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.
 4. Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Va permite sa obtineti de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
 5. Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. In unele situații, intre momentul in care, spre exemplu, luam decizia de a sterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii) si stergerea efectiva a datelor, ne trimiteti o cerere prin care va opuneti stergerii, motivand faptul ca aveti nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța. Ca urmare a unei astfel de solicitari, vom pastra datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumita perioada de timp.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra.
 7. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Puteti depune aceasta plangere catre: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28 – 30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Tel. +40.318.059.211/ +40.318.059.212, email:  anspdcp@dataprotection.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor:

 • Prin e-mail: office@chemstar.ro cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor”
 • Prin posta: Chemstar S.R.L., str. Nicolae Balcescu, nr. 2 bis, Targoviste, jud. Dambovita, cod postal 130167

 Alte informatii

 Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.